Bemutatkozás

Az S.O.S. Egyesület a szenvedélybetegekért szakemberei évtizedek óta foglalkoznak szenvedélybeteg emberek gyógyításával. Az Egyesület – mint nonprofit szervezet – 1994. május 17-én alakult meg.

Munkánkban részt vesznek pszichológusok, orvosok, addiktológusok, ex-drogosok és absztinens alkoholbetegek, drogos gyerekek szülei, továbbá pedagógusok, főiskolai, egyetemi hallgatók, művészek, üzletemberek, valamint segíteni kívánó laikusok.

 * * *

 Az Egyesület célkitűzései:

  •  az Egyesület megelőző tevékenységet folytat: prevenciós tanfolyamokat szervez. A sikeresen levizsgázottak lehetőséget kapnak különböző oktatási intézményekben drogprevenciós előadások megtartására,
  • kapcsolatot tart fenn azokkal a rehabilitációs intézményekkel, drogambulanciákkal, kórházakkal és egyéb szakmai szervezetekkel, alapítványokkal, amelyek célja az Egyesület céljaival megegyezik, vagy ahhoz hasonló,
  • az Egyesület célul tűzi ki a szenvedélybetegek gyógyítását. Ennek érdekében létrehoz egy drogrehabilitációs és rekreációs központot, amely különösen a kábítószerfüggő személyek gyógyítását végzi és rendszeres kapcsolattartással, utókezeléssel elősegíti azok társadalomba való beilleszkedését.”

 * * *

 Prevenciós csoportunk 1995-ben alakult meg az Egyesületen belül, azóta folyamatosan „preventorokat” képzünk ki. A sikeresen vizsgázók iskolákban, különféle intézményekben kábítószer-megelőző felvilágosító előadásokat tartanak. Preventív munkánkra az egész ország területén óriási igény mutatkozott, ezért vidéki csoportokat alakítottunk. Munkánk eredményeképpen mára több mint százezren hallhatták előadásainkat.

Jelentősebb programjaink, melyeket megvalósítottunk:

Budafokon a Polgármesteri Hivatallal és helyi szervezetekkel együttműködve egy egész éves átfogó kábítószer-megelőző programot dolgoztunk ki.

Debrecenben a Hajdú-Bihar Megyei Drogprevenciós Munkabizottságban aktívan részt vettünk, nyári ifjúsági táborokban tartottunk előadásokat. A megye több általános- és középiskolájában végeztünk prevenciós programot, a helyi rádióadóban állandó műsorral jelentkeztünk. A Debreceni Gyermekotthonban előzetes letartóztatásban lévő fiatalkorúaknak tartottunk csoportterápiás foglalkozásokat. 2001. őszétől részt vettünk a Hajdú-Bihar Megyei Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF) munkájában.

1998. májusában Siófokon az ORFK Bűnmegelőzési Osztályával, a helyi rendőrkapitánysággal, ÁNTSZ-szel, Családsegítő Szolgálattal és helyi civil szervezetekkel közösen a város egyik legnagyobb diszkójában tartottunk mintegy 3.000 fiatalnak egész napos „antidrog” prevenciós programot.

2000. tavaszán az Ifjúsági- és Sportminisztérium (ISM) támogatásával átfogó drogprevenciós programot rendeztünk Budapest VIII. kerület általános- és középiskoláiban.

2001-től részt veszünk az SzMM (korábban IcsSzEM) és az Oktatási Minisztérium által meghirdetett átfogó drogmegelőzési projektben. 2012. végéig 21 budapesti és vidéki általános- és középiskolában 35 komplex drogprevenciós programot tartottunk, melyekkel több mint tízezer diákot, illetve több száz pedagógust értünk el.

Célul tűztük ki azt, hogy Budapesten és az egész országban minden fiatalt elérjünk előadásainkkal, elősegítve bennük a pozitív attitűdök kialakulását, hogy ez által csökkentsük a kábítószerektől való veszélyeztetettségüket. Mindannyiunk felelőssége a felnövekvő nemzedék egészséges életmódra való nevelése.

* * *

Nagylétszámú rendezvényeinken a rockzene segítségével a kor hangján szólítjuk meg a fiatalokat, akik itt drog nélkül is kiválóan érzik magukat. „No drugs, no problem!” című kábítószermegelőző programunk keretében átfogó felvilágosító előadásokat tartunk absztinens drogosok bevonásával, majd ezután sajtótájékoztatóval egybekötött antidrog-koncertet rendezünk a fiatalok számára, melyen népszerű zenekarok, énekesek lépnek fel.

* * *

Rendszeres street-worker munkát végzünk, tanácsadást, lelkisegély-szolgálatot működtetünk.

Módszerünknek köszönhetően eddig mintegy 100 drogos fiatalnál értünk el tartós absztinenciát, továbbá több százra tehető azoknak a száma, akik alkalom-szerű drog- illetve alkoholfogyasztó életmódot hagytak abba.

* * *

Megalakulásunk óta célul tűztük ki rehabilitációs-munkaterápiás otthon létrehozását és működtetését a szabadulni vágyó kábítószeresek számára. Egy ilyen intézmény segítségével eredményeink meghatványozódnának.

Becsült adatok szerint hazánkban mintegy 2-300 ezren, túlnyomórészt fiatalok kerültek már veszélyes kapcsolatba a drogokkal, s köztük sok a kábítószerfüggő. Eredményes megelőző programokban és hosszú távú terápiás intézményekben jelenleg nagy a hiány, a detoxikálás után csak nagyon kevés páciens kerülhet rehabilitációs-reszocializációs kezelésbe. Egyesületünk ebben a problémában kíván segítséget nyújtani a drogosok, ezáltal a magyar társadalom számára.

 

      Pajor Tamás                                       Dr. Németh Zoltán
           elnök                                                    elnökhelyettes

Comments are closed.